Kerk voor de stad

Als kerk willen we met beide benen in onze buurt staan. Waar we wonen en waar ons kerkgebouw staat.

Kerk met beide benen in de buurt.

Als kerk bestaan we niet alleen voor onszelf, maar zoeken we graag het overleg en de samenwerking met mensen in de buurt om een bijdrage te leveren aan de bloei van de gemeenschap. We leven in een stad waar eenzaamheid, verdriet, zorgen en armoede de dagelijkse realiteit van veel buurtgenoten zijn. We hebben verschillende activiteiten en samenwerkingen om er te zijn en te helpen.

CLC Café

CLC Café is een veilige en gezellige plek waar je oude bekenden en nieuwe mensen kunt ontmoeten. Met een focus op de wijken rondom de kerk is iedereen welkom die op zoek is naar gezelligheid, aandacht en vriendschap.

Heel de kerk kookt

Met Heel de kerk kookt willen we met beide benen in de buurt staan. In de wijken dichtbij de kerk is er veel armoede en kan niet iedereen iedere dag een (gezonde) maaltijd op tafel zetten.

STICHTING PRESENT LEEUWARDEN

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Al vele jaren doen Connectgroepen of andere groepen uit onze gemeente praktische klussen en sociale activiteiten via Present.

MOGELIJKHEDEN IN DE STAD

We werken graag samen met bestaande initiatieven in onze stad. Het wijkteam in onze buurt en buurtgenoten bieden op allerlei manieren hulp waar we bij aan kunnen sluiten. Daarnaast zijn groepen en vrijwilligers actief voor dak- en thuislozen, mensen die te maken hebben met armoede, vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn, enz.

X