teams

In onze kerk hebben we allerlei verschillende teams. Waar jouw kracht en enthousiasme ook ligt, we bieden je graag een plek om te dienen en groeien.

Een verschil maken in de kerk en onze wereld.

God heeft ons allemaal op een unieke manier gemaakt. Ieder van ons heeft passies, talenten, een eigen persoonlijkheid, gaven en vormende levenservaringen. Al deze dingen zeggen iets over de manier waarop te kunnen meebouwen aan de gemeente en iets kunnen betekenen voor de mensen om ons heen.

Ontdek hieronder welke Teams we hebben en wat ze doen. Lijkt het je leuk om meer te weten? Informeer of loop een keer vrijblijvend mee om te ontdekken of het Team bij jou past.

Teams

City Life Kids

Kinderen leren in een veilig ’thuis’ God, Jezus en de Heilige Geest kennen. Binnen een goede relatie met de andere kinderen en de kinderwerkers worden ze geholpen te groeien tot leerlingen, volgelingen en vrienden van Jezus, zichtbaar gemaakt door aanbidding, gebed, helpen en doorvertellen. Door het Kinderwerk krijgen kinderen een leeftijdsgerichte plek in de gemeente waar ze veilig en met veel creativiteit, plezier en persoonlijke aandacht samenkomen.

City Life Young

City Life Young heeft als doel jongeren uit te dagen op zoek te gaan naar God en toe te rusten om met en voor God te leven. We bieden jongeren de ruimte om zichzelf te zijn en om te ontdekken wie God is en hoe Hij betrokken wil zijn in hun leven, alles onder begeleiding van gepassioneerde jongerenwerkers. De activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen vinden plaats in een relaxte sfeer met zowel humor als diepgang en in een setting die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. We zijn gericht op onderlinge verbinding en ondersteunen jongeren om hun plek te vinden in de gemeente en de wereld.

Studenten en jongvolwassenen

De Jongvolwassen hebben 3 doelen. 1) Geestelijke groei: Iedere JoVo blijft geestelijk groeien naar geestelijke volwassenheid (levende en actieve relatie met God). 2) Relaties: Iedere JoVo heeft gezonde relaties binnen en buiten CLC Leeuwarden waarbinnen hij/zij kan groeien en kan dienen door het inzetten van gaven en talenten. 3) Cultuur: De cultuur van de JoVo’s kenmerkt zich door hartelijke gastvrijheid: iedereen is altijd van harte welkom in de Connectgroepen, events, weekend en Centrale Connect Groep.

Care

Care heeft als missie om mensen die, om welke reden dan ook tegen moeilijkheden aanlopen, tijdelijk te ondersteunen, met als doel om – in afhankelijkheid van de Heilige Geest en Zijn gaven – weer op ‘eigen’ kracht verder te kunnen en deel te kunnen nemen aan het (gemeente)leven.

Community

Community heeft als doel dat mensen zowel in de cirkel van vrijblijvende bezoeker tot mensen van de kerngroep zich thuis, welkom, veilig en gezien weten. Verschillende teams zetten zich in om te voorzien in een veilige omgeving zodat mensen de volgende stap naar Jezus kunnen zetten en met elkaar in relatie gaan leven en samen gaan groeien. Daarnaast moedigen we samenbinding en omzien naar elkaar aan tijdens verschillende belangrijke en uitdagende tijden in het leven. Dat gebeurt in Connectgroepen, door het Welkomstteam en What’s Next, door community-activiteiten, door het Kraamteam en nog veel meer.

Onderwijs

Het is Gods verlangen dat we groeien in onze relatie met Hem en juist in het samen optrekken leren we God het beste kennen. Onderwijs helpt je om Jezus te volgen in alle aspecten van je leven. Het geeft je de middelen die je nodig hebt bij elke stap op je reis. Het gaat er uiteindelijk om dat we onze (nieuwe) kennis en vaardigheden in praktijk brengen om zo God te verheerlijken.

Programmering

De programmering houdt zich bezig met en is verantwoordelijk voor de inhoud van de zondagse – en speciale diensten. Denk aan thema’s over meerdere weken en de invulling daarvan naast de preek en muziek. Hierbij kun je denken aan preek illustraties door middel van filmpjes/toneel/een speciaal lied/presentje/aankleding, invulling moeder- en vaderdag en de speciale diensten als Goede Vrijdag en Kerst(nacht).

Creative Worship Group

Aanbidding is het tot uiting brengen van onze liefde voor God, om wie Hij is, om wat Hij doet en zegt. De Creative Worship Group zet zich in voor diensten, events en belangrijke levensmomenten om iedereen die aanwezig is in de aanwezigheid van God te brengen. Muziek, zang en techniek (geluid, licht, video, scherm, livestream) werken hiervoor samen om op een eigentijdse, krachtige manier verbinding mogelijk te maken tussen God en mensen: mensen die we willen bereiken in onze stad en omgeving én gelovigen. Een goede samenwerking van alle onderdelen van CWG zorgen voor een ontvankelijke sfeer en dat drempels worden weggenomen voor mensen om God te ontmoeten.

Communicatie en Media

We maken en delen content – grafisch, video en tekst – om naar de gemeente en naar de wereld om ons heen te communiceren. Het doel hiervan is dat mensen bekend worden met (de liefde van) God en met de breedte van het gemeenteleven: wie zijn we, wat gebeurt er in mensenlevens, hoe kun je verbonden raken en wat kunnen voor jou betekenen? We doen dit vaak in samenwerking met alle andere Teams die input kunnen leveren.

Missionair

Als gemeente geloven we sterk in de missionaire opdracht aan de gemeente in Mattheüs 28:19. We willen mensen helpen om hieraan gehoor te geven op de verschillende manieren die de Bijbel laat zien: 1) een zichtbare en dienende kerk, 2) het Evangelie delen met woorden, 3) het evangelie delen met kracht, 4) als zendelingen het Evangelie bekend maken door naar andere, nieuwe landen te trekken en mensen te dienen met daden en het Woord.

Management & Organisatie

De onderdelen Gebouwenbeheer, Facilitair en Financiën zijn erop gericht om door een goed beheer van onze financiële middelen, gebouw en inrichting hiervan het gemeente-zijn naar binnen en buiten te ondersteunen en mogelijk te maken. M&O draagt ook verantwoordelijkheid voor goede contracten, werkafstand en goed te functioneren en samenkomsten en activiteiten uit te voeren.

X